اسامی برندگان
اخرین محصولات ثبت شده

فرماندهان مشهور تاریخ 18

با موضوع:خلبان «هانز اولریش رودل دریافت کننده بالاترین مدال نظامی آلمان از دست هیتلر

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاریخ 17

با موضوع: ژنرال هاينتس گودريان، فرمانده كل يكان‌هاي سريع‌السير هيتلر

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاریخ 16

با موضوع: مارشال رودولفو گراتزياني

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاریخ 15

با موضوع: جورج كاتلت مارشال، فرمانده ستاد ارتش آمريكا در جنگ جهاني دوم

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 14

با موضوع: هرمان ويلهلم گورينگ «دست راست هيتلر»

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 13

باموضوع: ژنرال فریش اریش فن‌مانشتاین(ذهن استراتژیک ارتش آلمان)

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 12

با موضوع: ژنرال فن‌روندشتت«فرمانده ارتش هيتلر در غرب»

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 11

با موضوع: كنت كلاوس فن اشتاوفنبرگر«ئيس ستاد مشترك ارتش‌هاي داخل آلمان

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 10

با موضوع:مارشال ژوفر (فرمانده ارتش فرانسه در جنگ جهاني اول)

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 9

با موضوع:مارشال پتن «قهرمان فرانسه در جنگ جهاني اول»

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 8

با موضوع: ژنرال داگلاس مك‌آرتور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرماندهان مشهور تاريخ 7

با موضوع:ايساكورا ياما موتو، ويرانگر پرل هاربر

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل